Aansprakelijkheidsverzekering goed geregeld bij Advas Adviesgroep.

 

Ondanks uw goede zorgen kan er altijd iets voorvallen waar u niet op hebt gerekend.
Wanneer een klant of consument door uw product schade of hinder ondervindt kan dat leiden tot een geschil of claim op uw bedrijfsvermogen. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt ondersteuning en maakt dat u de nodige rechtsbijstand krijgt.

Aansprakelijkheidsverzekering.
Vergoedt:
Schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken en toebrengen van letsel, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Vergoedt:
Schade als gevolg van beroepsfouten waaruit vermogensschade kan ontstaan. Ook fouten door een ander zijn gedekt, als die ander in opdracht van verzekerde werkzaam was.

Rechtsbijstandverzekering.
Onze samenleving verandert en het bedrijfsleven verandert mee. U hebt te maken met nieuwe bouw- en bestemmingsplannen en aangepaste milieueisen. U loopt steeds meer risico op geschillen. De hulp van een goede advocaat is onontbeerlijk en de kosten voor juridische bijstand lopen aardig in de papieren.

Een rechtsbijstandsverzekering biedt dekking voor alle rechtsgeschillen.
Vergoedt:
Gespecialiseerd juridisch advies en deskundige rechtshulpverlening door specialisten van DAS of
ARAG Rechtsbijstand. Tot maximaal € 50.000,= worden proces- en gerechtskosten en kosten van deskundigen, experts en getuigen vergoed.

Arag        DAS
Wij adviseren u graag voor het maken van de beste dekking, neem CONTACT met ons op voor een afspraak.


spacer

Neem contact op met  Advas
spacer

spacer

Advas Adviesgroep B.V.    |   
040 2573544   |    info@advas.nl    |    Contact


logo Facebook      Logo LinkedIn


Copyright © 2018    -   Advas Adviesgroep   -   All Rights Reserved    |     design: timpnet.nl