Verzekering voor zakelijk in gebruik zijnde gebouwen en inventaris.

 

Bedrijfsgebouwenverzekering.
Vergoedt:
Schade aan het bedrijfsgebouw als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak en aanrijding. Jaarlijks wordt het verzekerde bedrag en de premie aangepast op basis van de ontwikkeling van de bouwkosten. Een gratis waardebepaling is mogelijk: hiermee verzekert u zich van garantie tegen onderverzekering. Zo bent u altijd goed verzekerd.

Inventaris- en goederenverzekering.
Vergoedt:
Schade aan goederen, inventaris, geld en waardepapier als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak, aanrijding, wateroverlast, gewelddadige beroving en afpersing. U kunt zaken meeverzekeren die u voor eigen rekening aan het huurpand hebt laten aanbrengen, zoals b.v. een verwarmingsinstallatie.

Extra kosten verzekering.
Vergoedt:
Extra kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden voort te kunnen zetten.

Reconstructiekostenverzekering.
Vergoedt:
Kosten van herstel van uw bedrijfsadministratie, kosten voor reconstructie van gegevens in geheugens van computers en andere elektronische informatiedragers.

Glasverzekering.
Vergoedt:
Breuk van ruiten, plaatsingskosten en noodvoorzieningen. Er is ook dekking voor schade aan glazen vitrines en toonbanken en hardglazen deuren. Uw premie is afhankelijk van het aantal ruiten in uw bedrijfspand.

Bedrijfsschadeverzekering.
Vergoedt:
Gederfde brutowinst als gevolg van gedekte schade. Er kan een speciale clausule worden opgenomen die het risico van onderverzekering beperkt. Aan de hand van een accountantsverklaring vindt aan het einde van het boekjaar de nacalculatie plaats.

Elektronicaverzekering.
Vergoedt:
Schade door vrijwel alle oorzaken aan elektrische apparaten en installaties. Dekkingsgebied Nederland- of werelddekking.

Computerverzekering.
Vergoedt:
Dekking conform elektronicaverzekering. De eerste drie jaar dekt de verzekering op basis van nieuwwaarde. U hebt geen specificatie nodig van verzekerde apparatuur. Extra opties: schade tijdens transport, reconstructiekosten, extra kosten en een extra kostendekking voor kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden voort te kunnen zetten.

Milieuschadeverzekering.
Vergoedt:
Saneringskosten na verontreiniging van bodem of water. Naast de eigen bedrijfslocatie zijn ook daaromheen liggende locaties meeverzekerd.

Construction All Risks verzekering (doorlopend en aflopend).
Vergoedt:
Schade aan het bouwwerk en schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. U bent ook verzekerd voor de aansprakelijkheid die verband houdt met de bouwactiviteiten tijdens de bouw of onderhoudstermijn. Voor een aantal specifieke projecten of werkzaamheden kan er sprake zijn van een meldingsplicht.

De verschillende verzekeringen zijn complex en verdienen extra informatie van uw expert Advas Adviesgroep.
Maak een AFSPRAAK met Advas Adviesgroep voor Hoogspersoonlijk Financieel Advies.spacer

Neem contact op met  Advas
spacer