Verzekering van kosten ziekteverzuim.

 

Ziekteverzuim van uw personeelsleden heeft vervelende gevolgen voor uw bedrijf. U dient te voldoen aan de wettelijke verplichting om het loon van een zieke werknemer geheel of gedeeltelijk door te betalen. Daarnaast wenst u dat uw werknemer weer snel aan de slag gaat.

Loondoorbetalingsplicht
Bij ziekteverzuim van uw medewerkers heeft u als werkgever te maken met een loondoorbetalingsplicht. Dat komt neer op ten minste 70% van het salaris voor een periode van minimaal 2 jaar. En bij verschillende CAO's geldt zelfs een 100% doorbetaling van het loon in het eerste ziektejaar. Daarnaast verplicht de
Wet Verbetering Poortwachter u en de medewerker acties te ondernemen om snel tot werkhervatting te komen. Met een goede ziekteverzuimverzekering komt u tegemoet aan uw werkgeversverplichtingen.

Wat zijn de kosten van een zieke werknemer?
Allereerst zijn dat de directe kosten van de
loondoorbetaling. Bij een inkomen € 30.000,= per jaar, betaald u afhankelijk van gemaakte afspraken, het 1ste jaar het gehele salaris. Daarbij de indirectekosten, zoals vervangend personeel, over-werk en productiviteits- en omzetverlies. Deze kosten bedragen al gauw zo'n € 67.000,= gedurende het eerste jaar. Is uw werknemer het tweede jaar nog steeds ziek? Dan zijn de kosten in alle gevallen nog minimaal 70% van het loon.

Verzekering van de financiële gevolgen ziekteverzuim.
Afhankelijk van uw bedrijfstak en wensen doen wij u een voorstel voor een passende
verzuimverzekeraar. Dat kan bij voorkeur één zijn die loonkostenbetaling combineert met reïntegratie.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marcel Hardeman.

Uw medewerker langer dan twee jaar ziek?
WIA! Wanneer uw werknemer meer dan twee jaar ziek is, krijgt u en uw werknemer te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In deze wet staat werken naar vermogen centraal. Is uw medewerker arbeidsongeschikt? Dan kijkt de wet naar wat hij nog wél kan, in plaats van naar wat hij niet meer kan. Bij een WIA-uitkering kan uw werknemers echter geconfronteerd worden met een forse terugval van het inkomen. En dat is natuurlijk geen goed nieuws. Verzekeraars bieden een aantal verzekeringen om dit inkomensverlies voor uw werknemers zo goed mogelijk op te vangen. Ook kan u als werkgever het WGA risico zelf verzekeren.

De volgende verzekeringen zijn mogelijk:
  • WGA Eigen risicoverzekering
  • WGA Hiaatverzekering
  • WIA Aanvullingsverzekering
  • WIA Excedentverzekering
  • Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten
WIA, een lastig onderwerp!
Sinds 2005 is de WAO vervangen door de WIA. Deze wet bevat vele regels en wordt ervaren als zeer ingewikkeld.
Graag leggen wij in een persoonlijk gesprek uit wat de praktische gevolgen zijn.
Zo is het mogelijk voor alle bedrijven om het WGA-risico te verzekeren, maar dat is niet voor iedereen aantrekkelijk.
Neem CONTACT op met Advas Adviesgroep en laat beoordelen, eventueel in samenspraak met uw accountant- of dit voor u aantrekkelijk is.

Wilt u zich verder oriënteren op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid? Kies dan een van onderstaande links:
www.werkennaarvermogen.nl
www.maetis.nl

 

spacer

Neem contact op met  Advas
spacer